Uw Gezondheid

Misschien wel het meest kostbare bezit... gezondheid.

Maar spijtig genoeg is dat niet voor iedereen weggelegd. Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname.

De wettelijke ziekteverzekering vergoedt een deel van de kosten die u voor geneeskundige verzorging betaalt. Toch blijft er nog een groot deel ten laste van uw eigen rekening, zoals:

  • het remgeld;
  • de hogere erelonen en de extra kosten als u kiest voor een éénpersoonskamer;
  • het vervoer van en naar het ziekenhuis;
  • de verblijfskosten als de moeder bij haar gehospitaliseerd kind wil blijven overnachten;
  • de behandelingskosten voor en na de periode van hospitalisatie;
  • de kosten voor zware ziekten.

Met een hospitalisatieverzekering kunt u zich beschermen tegen de financiële zorg die ziekenhuisopnames met zich meebrengen.

Ook binnen deze tak kunnen we flexibel inspelen op uw verzekeringsbehoeften. Zo kunnen we een polis hospitalisatie uitbreiden met de waarborg tandzorg, gewaarborgd inkomen of zorgverzekering.

U heeft een hospitalisatieverzekering via uw werkgever?  Op een dag loopt deze verzekering af: een nieuwe job, je gaat met pensioen, ... Wilt u de mogelijkheid behouden om een individuele hospitalisatieverzekering af te sluiten aan een aantrekkelijke prijs? Dan stellen we u een wachtpolis voor.