U w  G e z i n

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade te veroorzaken aan derden. Dit zou u wel eens heel duur kunnen komen te staan.

Om niet uw hele leven te moeten opdraaien voor een moment van onhandigheid bestaat er gelukkig de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Ook bij de invulling van uw vrije tijd zijn vaak een aantal verzekeringen noodzakelijk of aangewezen. Zo bieden wij u deze specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen aan

  • Verzekering BA Jacht
  • Verzekering BA Paard
  • Verzekering BA Pleziervaartuig

Ongevallen

  • Verzekering Huispersoneel: Een wettelijk verplicht contract dat al uw huispersoneel - poetsvrouw, tuinman, babysit, ... - tegen arbeidsongevallen verzekert.
  • Verzekering persoonlijke ongevallen: Financiële bescherming na een ongeval in uw privéleven met medische kosten, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden.
  • Fietsverzekering: De ideale bescherming voor de fietser, zijn fiets én zijn fietsende gezin.