S m a r t e r P l a n

VERZEKERINGSADVIES OP MAAT

SmarterPlan is een  persoonlijke en professionele bemiddelaar in verzekeringen. Als onafhankelijke makelaar stellen we u een verzekeringspakket voor dat op uw noden is afgestemd.

Zelfstandigen en KMO's alsook particulieren kunnen bij ons terecht voor een volledige risicoanalyse en een daarop aansluitend advies. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u, naargelang uw profiel of dat van uw onderneming, de gepaste waarborgen hebt onderschreven voor de risico's waaraan u onderhevig bent.

Onze onafhankelijkheid en gedurende meer dan 15 jaar opgebouwde vakkennis zijn uw grootste garantie op meer gemoedsrust. En lijdt u toch eens schade? Dan zorgen we met onze persoonlijke aanpak voor een professionele en snelle afhandeling van uw schadeclaims.